پیدا

توئیتر امور خارجه بحرین شد

درخواست حذف اطلاعات

حساب رسمی توئیتر خالد بن احمد خارجه بحرین که سابقه برخی لفاظی ها را علیه کشورمان را نیز دارد شد.صبح امروز حساب توئیتری خارجه بحرین توسط گروه “سرایا المختار” شده و تعداد زیادی از تصاویر ی انقلاب یحرین در آن منتشر شده است. این تصاویر گوشه ای از جنایات حکومت آل خلیفه علیه مردم مظلوم بحرین است. گفتنی است؛ همزمان با این اتفاق ایمیل سفیر امارات در واشنگتن ( ) شده و اسناد مهمی فاش شده است. در ادامه برخی از تصاویری که در توئیتر خالد بن احمد منتشر شده است را مشاهده میکنید. توئیتر امور خارجه بحرین شد +تصاویر